کیمیا بتن قزوین

قالب های فنس بتنی

تعریف صنایع شوینده :
طراحی و ساخت ماشین الات ، تجهیزات مربوط به پلنتهای تولید مواد اولیه شوینده و تولید محصول نهایی شامل خطوط تولید پودر شوینده ، مایعات شوینده ، اسید سولفولیک LABS ، صابون چرب و تجهیزات وابسته