کیمیا بتن قزوین

اسپیسر هارد فیکس

اسپیسر هارد فیکس:یکی از پر مصرف ترین قطعات در بین اسپیسر هامی باشد که دارای تحمل بار نقطه ای تا 300 کیلو گرم در متر مربع می باشدو بیشترین مصرف آن در فوندانسیون ها است و برای سایز میلگرد 10 تا 32 مناسب می باشد . و در سایز های 5.2 سانت تا 10 سانت تولید می شود . از این فاصله نگهدار در فوندانسیون های رادیه و نواری مورد استفاده قرار می گیرد.

میزان مصرف:

در فوندانسیون ها و کف های نیمه سنگسن :4عدد در هر متر مربع می باشد.

در کف های فوق سنگین:6 الی 10 عدد در هر متر مربع با توجه به حجم سازه.

تیر ها و پوتر ها : 3 عدد در هر متر طول

اسپیسر ماکس فیکس

اسپیسر ماکس فیکس یا اسپیسر متوسط:مناسب برای دال های بتنی و سازه های نیمه سنگین مانند پوتر و فوندانسیون های میلگرد های کوچکتر می باشد که دارای تحمل بار نقطه ای تا 200 کیلو گرم می باشد و برای سایز میلگرد 8 الی 22 تولید میشود . این مدل اسپیسر در سایز های 5.2 سانت تا 7 سانت تولید می گردد

میزان مصرف

کف های نیمه سنگین : میزان مصرف  4 عدد در هر متر مربع می باشد.

تیر ها و پوتر ها: میزان مصرف 3 عدد در هر متر مربع طول(در هر ردیف دو عدد با فاصله 60 الی 70 سانتی متر از یکدیگر)

اسپیسر مینی فیکس

اسپیسر مینی فیکس اسپیسری ارزان و پر مصرف که در انواع کف ها و سقف های بافته شده با میلگرد های سبک (میلگردهای حرارتی) جهت انواع سقف های کامپوزیت سقف های عرشه پولادی , قطعات پیش ساخته بتنی و …..

مورد استفاده قرار می گیرد . مینی فیکس قادر به تحمل بار نقطه ای تا 35 کیلو گرم می باشد.

میزان مصرف

سقف های سبک, میزان مصرف اسپیسر مینی فیکس 4 عدد در هر متر مربع می باشد

اسپیسر فلت فیکس

اسپیسر فلت فیکس:دارای سطح مقطعی در زیر اسپیسر می باشد و برای سازه های سبک مانند یونولیت اسفاده  می شود . این قطعه به دلیل سطح زیرین آن مانع از 

فرورفتن اسپیسر در یو نولیت می گردد . این اسپیسر در میلگرد های  حرارتی استفاده می شود. فلت فیکس به صورت عمودی در زیر میلگرد های سقف و روی سطوح نرم قرار می گیرندو میلگرد را درون شاخک های خود نگه می دارد 

میزان مصرف

روی سطوح نرم و فرو رونده:میزان مصرف 4 عدد در هر متر ومربع است.

روی فوم های یونولیت:میزان مصرف 2عدد در هر متر مربع در عرض به فاصله 50 سانتی متر از یکدیگردر طول.

اسپیسر دابل فیکس

اسپیسر دابل فیکس مناسب برای سازه های دومش که به صورت نر و ماده

 می باشد

ودر سایز های مختلف تولید می شود . قسمت تحتانی در ارتفاع در ارتفاع 5.2 سانت 3سانت و یا 5 سانت و قسمت فوقانی در سایز های 9 سانت الی 15 سانت تولید 

می شود . پایه دابل فیکس دارای چهار پایه با ارتفاع های 5.2 و 4 در دو طرف می باشد و قسمت هد از ارتفاع 8 الی 18 سانتی مترتولید می شود

میزان مصرف

دال های دو شبکه: میزان مصرف 4 عدد در هر متر مربع می باشد.

اسپیسر ویل فیکس

اسپیسر ویل فیکس, فاصله نگهدار به خاطر شکل هندسی آن قطعه ای مناسب برای سازه های عمودی مانند دیوار و ستون قطعات پیش ساخته و در جا می باشد . اندازه های مختلف این فاصله نگهدار موجب ایجاد پوشش بتنی 15 تا 100میلی متر بوده و استفاده از آنها علاوه بر ایجاد پوشش بتنی مانع از پیچیدگی شبکه آرماتور بندی در ستون  می گردد ویل فیکس ها مطابق استاندارد BSI7973 تولید می گردد . این فاصله نگهدار دارای مزایای بسیاری هستند که از آن جمله میتوان به وجود شاخک ها در اطراف این فاصله این فاصله نگهدار ها اشاره نمود. که باعث می شود تا سطح تماس آن ها با قالب به یک میلی متر کاهش یابد و به دلیل ویبره و ارتعاش شدیدی که در هنگام بتن ریزی ایجاد میشود ,اثری از آن بر روی سطح بتن به جا نماند. به همین دلیل نفوذ یون های کلر ,سلفات ها ,اسید ها و عواملی که باعث خوردگی 

می شوند را مانع می گردد. این فاصله نگهدار ها به صورتی طراحی و ساخته شده اند که دارای مقاومت قابل توجهی هستند و قادر اند فشار های جانبی نسبتا زیادی که در زمان قالب بندی و بتن ریزی ایجاد می شوند را تحمل نمایند.