فرم دهنده نیم گرد ، پیچ و مهره نگهدارنده

تولیدات افزودنی های کیمیا بتن قزوین

فرم دهنده نیم گرد,پیچ و مهره نگهدارنده

این لاستیک ها جهت ایجاد فضا یاحفره مناسب در اطراف انکر در بتن قرار داده شده و پس از خارج کردن این لاستیک از داخل بتن,نیم کره ای ایجاد میگردد,تا کلاچ بتواند براحتی با انکر در گیر شده و امکان بلند کردن و جابجا نمودن قطعه فراهم شود.


این لاستیک ها باید از جنس مرغوب با سختی بین 45 الی 50 ساخته شود تا بتواند ضمن تحمل حرارت های حاصل از عمل آوری بتن برای چندین بار استفاده ,استحکام کافی را داشته باشد.

همرا این لاستیک ها پیچ ومهره ای نیز ارائه می شود که توسط آن می توان این لاستیک ها را در محل مورد نظر تثبیت نمود و از جابجا شدن لاستیک و انکر هنگام عملیات ویبره زدن بتن جلوگیری بعمل آید.