کیمیا بتن قزوین

کلاچ

جهت اتصال انکر های تثبیت شده در قطعات بتنی به قلاب جر ثقیل و جابجا نمودن سریع ,ایمن و مطمین باید از قطعاتی به نام کلاچاستفاده نمود.

ازآنجایی که میتوان مدت زمان زیادی از این کلاچ ها برای جابجایی قطعات استفاده نمود لذا لازم در ساخت آنها از بالا ترین ضرایب اطمینان و مطمین ترین روشهای ساخت استفاده نمود.

کلاچ های منحصر به فرد ساخته شده در شرکت کیمیا بتن ,با توجه  به نوع فولاد مصرفی و عملیات فرج انجام شده,بسیار مستحکم بوده و با ضرایب اطمینان بین 4 الی 5 برابر با نامی براساس استاندارد BS-6205 طراحی و ساخته می شوند.

تک تک کلاچ ها به لحاظ اهمیت بالای آنها بوسیله دستگاه تست کشش موجود در کارخانه تحت کششی بالغ بر 4 الی 5 برابر بار نامی قرار داده شده و پس از گذراندن این آزمایشات و دریافت شماره سریال و ثبت آنها در دفاتر شرکت به مشتریان عرضه می گردد.