کیمیا بتن قزوین

نیو جرسی جاده ای و خیابانی

تولید قالب نیوجرسی در کیمیا بتن قزوین به صورت کاملا تخصصی و استاندارد انجام می گردد که کاربرد این نیوجرسی بیشتر برای آزادراه ها و اتوبان ها برای جداسازی لاین چپ و راست از یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد و نام دیگر قالب نیوجرسی مانع بتنی می باشد که بیشتر در وسط جاده ها و اتوبان ها برای جداسازی جاده و جلوگیری از تصادفات قرار می گیرد. برای تولید نیوجرسی باید از قالب های نیوجرسی استفاده کرد. 

قالب نیوجرسی برای آزاد راه ها به صورت متداول ۴ متری و ۶ متری تولید می شود و در ابعاد دیگر برای کاربرد های دیگر مطابق با سفارش مشتری طراحی و تولید می گردد.

این قالب ها در دو مدل مفصلی و ساده تولید می گردند در مدل مفصلی نیوجرسی ها توسط مفصل به هم متصل می گردند مفصل نیوجرسی تشکیل شده از دو عدد مادگی و یک عدد نری می باشد.