تماس با ما

بی صبرانه منتظر شنیدن صدای گرمتان هستیم …

نشانی شرکت

قزوین، کیلومتر 7 جاده الموت، روستای کورانه، شهرک صنعتی کورانه

تلفن های ما

3691 3343 (028)  ::  3832 3343 (028)

3762 282 0912

ایمیل های ما

info@kimiabeton.ir support@kimiabeton.ir

فرم تماس با ما