کیمیا بتن قزوین

انکر بولت

بدلیل مشکلات موجود در استفاده از قلاب های دست ساز ساخته شده از میل گرد های معمولی طی مدتها بررسی و پی گیری جهت پیدا کردن روشی اصولی و ایمن بجای استفاده از این قلاب ها این شرکت استفاده از قلاب های پیش ساخته جدیدبه نام Spherical Anchor را جایگزین قلاب های قدیمی کرده  با توجه به قیمت مناسب این محصولات و تولید داخلی آنها در شرکت کیمیا بتن بر اساس استاندارد VAD/BV_BS6205 و ایمنی بالا و سادگی مصرف این قطعات در جابجایی قطعات بتنی (خصوصا,دیوار های پیش ساخته بتنی) آمادگی خود را جهت اطلاع رسانی و ارایه آموزش و تولید آزمایشی جهت کاربرد عملی آنها در محصولات آن شرکت محترم به صورت رایگان ,توسط کارشناسان این شرکت اعلام میداریم

معایب قلابهای قدیمی (خم کردن آرماتور):

محاسن قلابهای پیش ساخته (جدید):